Kronofogden
Herman Julius Nordbergs
Stiftelse

för beredande av undervisning i slöjd.

Privatpersoner men även föreningar och skolor kan ansöka om medel från stiftelsen. Destinatärskretsen är Göteborgs och Bohusläns landstingsområde. Se karta här.

Stipendierna ska avse slöjdutbildning såsom konsthantverk, smide, trä- och textilslöjd samt hantering och skötsel av maskiner och andra redskap, i första hand inom jord- och skogsbruk.

Välkommen med er ansökan! Ansökningsblankett här!

Nordbergska Stiftelsen
c/o Anna Höglind
Rom 38
455 98 Dingle

Epost: anna.hoglind@hotmail.com

HEM