Slöjd, textilt, hantverk eller making?

Vilse i slöjdvärlden?

Glöm krångliga webadresser!

kultursam.se visar vägen!

och låt dig inspireras!


Vad menas med slöjd?

"Slöjd är verkligen inget självklart begrepp, men kan förklaras som ett konsthantverk med starka rötter i det traditionella hantverket. Även om slöjd idag omfattar nya material, tekniker och former så kännetecknas den fortfarande av hantverksskicklighet och materialkännedom. Samt av att utövaren arbetar nära materialet i egen produktion".

Källa: Svenskt Kulturarv